Psychologia transpersonalna – kierunek w naukach społecznych
Psychologia transpersonalna – kierunek w naukach społecznych

Psychologia transpersonalna – kierunek w naukach społecznych

Wśród Szeregu rozlicznych rodzajów kierunków psychologicznych, warto szczególną uwagę przykuć do psychologii transpersonalnej. Na czym ona się opiera? Zobacz w dalszych fragmentach, gdzie zajmiemy się krótką charakterystyką najważniejszych zadań tej dziedziny szeroko rozumianych nauk humanistycznych.
Generalnie
Ogólnie rzecz biorąc, nadrzędnym celem istnienia i rozwijania psychologii transpersonalnej okazuje się zgłębianie wielorakich aspektów duchowych w życiu człowieka. Jest to analizowanie jego doświadczeń, przeżyć, a w tym przypadku w grę prace dyplomowe wchodzi koncentracja badaczy na kwestiach tak transpersonalnych, jak i transcendentalnych. Jeżeli chodzi natomiast o rys historyczny tej szkoły psychologicznej, to bazuje ona na krytyce, jaka z czasem została skierowana wobec psychoanalizy oraz behawioryzmu. Jest to też nauka wyrosła w oparciu o krytykowanie orientacji humanistycznej. Wraz z biegiem lat oraz rozwojem psychika transpersonalna zyskała miano czwartej siły w psychologii.
Data powstania
Za formalną datę utworzenia tej Kosmetyki włoskie dziedziny wiedzy rozumie się rok 1969. Dlaczego akurat ten moment? Otóż to wtedy w ogóle użyto sformułowania współcześnie używanego, czyli psychologia transpersonalna. Pojawiła się publikacja pod nazwą Journal of Transpersonal Psychology, który był czasopismem liderem w swej kategorii na rynku akademickich periodyków. Od razu zyskał spore grono wiernych czytelników, a całość tego czasopisma została poświęcona w pełni dziedzinie omawianej tu psychologii w wymiarze transpersonalnym.
Według definicji
W wyżej wymienionym czasopiśmie, tj. periodyku akademickim Journal of Transpersonal Psychology znalazło się wiele teoretycznych zagadnień odnoszących się bezpośrednio do próby charakterystyki psychologii transpersonalnej. Bardzo dużo uwagi poświęcono także staraniom o wyjaśnienie, czym owa dyscyplina w ogóle jest. I tak, według jednej popularnej teorii, to nic innego jak analizowanie możliwości jednostki i koncentrowanie się na maksimum zdolności oraz potencjału człowieka.

Źródło:

Zobacz stronę autora: https://tlumaczarabskiego.com/