Gestalt, czyli psychologia postaci
Gestalt, czyli psychologia postaci

Gestalt, czyli psychologia postaci

Gestalt, albo inaczej gestaltyzm, jest to nic innego jak psychologia postaci. To popularny kierunek mocno wyróżniany w psychologii na przestrzeni lat, który miał na celu kontrastowanie dwóch aspektów ludzkiego życia – odrzucono przekonanie innych badaczy, mówiące o tym, że życie psychiczne to zestaw rozmaitych zjawisk. Co w związku z tym gestalt zaproponował nowego w próbie zgłębienia ludzkiego bytu?
Niemiecka teoria
Zdaniem zwolenników tego konceptu, psychologia postaci, a więc wyżej wymieniony gestaltyzm wyznawał jedną prostą zasadę – ludzkie życie psychiczne ma być traktowane jako pewna określona forma, na którą składa się wiele, rozmaitych elementów. W związku z tym nasze psychiczne funkcjonowanie to nic innego jak forma silnie zróżnicowana. Gestalt został wprowadzony do kierunków psychologii mniej więcej przed wybuchem drugiej wojny łyżki do koparek światowej. Uznaje się ten rodzaj szkoły psychologicznej za niemiecką teorię, bowiem zaakceptowano ją i rozpowszechniono właśnie tam w pierwszej kolejności. Dopiero później gestaltyzm opanował inne obszary.
Trochę inne znaczenie
Współcześnie określenie gestaltyzm zmieniło nieco swoje wykorzystanie. Dziś jest ono stosowane bardzo często, raczej częściej niż w aspekcie charakterystyki psychologii postaci, w odniesieniu do szkoły terapii. W praktyce natomiast, jako gestaltyzm rozumie się obecnie tak sposób prowadzenia psychoterapii, jak także szkołę psychologiczną i filozofię życia. Jest to zatem termin będący mianem kilku rozmaitych zjawisk i różnych pojęć zarazem. Niemniej jednak da się określić tę dziedzinę jako teorię omawiającą i szczegółowo badającą relacje między całością, ogółem, a jego częściami składowymi.

Źródło:

Zobacz stronę autora: porównanie oc samochodu