Na czym polega psychologia tłumu?
Na czym polega psychologia tłumu?

Na czym polega psychologia tłumu?

Jeszcze inną niż psychologia poznawcza, behawioryzm, kognitywizm czy psychologia społeczna, bardzo ważną dziedziną psychologii jako nauki humanistycznej jest dyscyplina zwana formalnie psychologią tłumu. O tym, co ona bada dowiesz się z poniższych fragmentów naszego artykułu.
W wielkim skrócie
Termin psychologia poznawcza obejmuje gałąź psychologii, która koncentruje się na funkcjonowaniu człowieka w świecie, lecz zwłaszcza zagadnieniach związanych z jego byciem w zbiorowiskach. Im większe grupy społeczne, tym automatycznie lepsze pole do popisu dla badaczy. Założenie opierało się na tym, że psychologia w charakteryzowanym wydaniu stawiała na przekonanie, iż im większa i bardziej anonimowa grupa, tym bardziej prawdopodobne, iż ludzie staną się impulsywni, a przy tym będą wykazywać się rehabilitacja poznań irracjonalnym myśleniem. Historyczna koncepcja opisywanego nurtu używała wręcz stwierdzenia mentalność tłumu, które miało wydźwięk pejoratywny.
Przełom XIX i XX stulecia
Na przełomie wieków dziewiętnastego oraz dwudziestego, pojawiła się teoria z zakresu psychologii tłumu, która dotyczyła konceptu zbiorowej nieświadomości. Jej autorami byli Francuzi, na czele z głównymi ich przedstawicielami, a więc Gustave Le Bon oraz Gabrielem Tarde. Ich zaawansowane działania pozwoliły stworzyć mocne podwaliny, jakie następnie zostały silnie rozwinięte przez psychoanalityków, w tym między innymi Zygmunta Freuda. To on opracował bowiem, bazując na tych osiągnięciach, teorię dynamiki grupy oraz skoncentrował się na analizie procesów grupowych.

Źródło:

Zobacz stronę autora: Producent opakowań kartonowych