Psychologia społeczna – charakterystyka dyscypliny
Psychologia społeczna – charakterystyka dyscypliny

Psychologia społeczna – charakterystyka dyscypliny

Jedną z istotnych dziedzin nauk psychologicznych, ale też i dyscypliną, która wiąże się w dużym stopniu z nauką socjologiczną, okazuje się psychologia społeczna. Jakie związku z dwiema wyżej wymienionymi sferami ona wykazuje? Zapraszamy do spojrzenia poniżej.
Co sądzili pierwsi zwolennicy?
Psychologia społeczna generalnie stanowiła od samego początku swego rodzaju naukę o jednostce. Opierano się w poczynionych Ciągnik elektryczny analizach na bardzo szczegółowym omawianiu psychiki człowieka, jako pojedynczej istoty. Ponadto dużą część swych badań poświecono na ocenę realnego wpływu innych ludzi. Zaczęto zastanawiać się dlaczego i w jakim obrębie oddziaływanie ludzi wiąże się ze sposobem myślenia tych, na których inni wywierają wpływ, dlaczego na takiej podstawie kształtowane są ich postaw oraz emocje. Wzięto obuwie ochronne pod uwagę zarówno świadome działanie, kontrolowane i celowe, jak także oparto swe badania na nieświadomym funkcjonowaniu i niezamierzonym wpływaniu na jednostkę indywidualną. Pod lupę psychologowie społeczni non stop biorą także procesy, które zachodzą w stosunkowo niedużych grupach społecznych.
Dziedzina dość późna
Biorąc pod uwagę to, jak dawno temu zrodziły się rozliczne inne odłamy psychologiczne i jak wcześnie powstały wielorakie szkoły psychologiczne, śmiało można wysunąć stwierdzenie, iż dziedzina tu omawiana, jaką jest psychologia społeczna, zrodziła się jako jedna z najpóźniejszych gałęzi psychologicznych. Prawdopodobne jej powstanie wykazuje związek z końcówką lat trzydziestych ubiegłego wieku. Wówczas bardzo intensywne działania realizował między innymi Kurt Lewin.

Źródło:

Zobacz stronę autora: monitoring pozycji seo