Funkcjonalizm- jedna z głównych szkół psychologicznych
Funkcjonalizm- jedna z głównych szkół psychologicznych

Funkcjonalizm- jedna z głównych szkół psychologicznych

Do szeroko rozpowszechnionych szkół psychologicznych zaliczyć należy między innymi bardzo dziś popularny funkcjonalizm. Opiera się on w głównej mierze na trendzie naukowym, jaki zrodził się lata temu w Stanach Zjednoczonych.
Pojęcie funkcjonalizmu odnosi się do bardzo powszechnej dyscypliny psychologicznej, która koncentruje się przede wszystkim na jednej, prostej teorii – wszelkie procesy psychiczne polegać mają na pełnieniu różnorodnych funkcji, jakie mają bezpośredni na nie wpływ i treningów online jakie je organizują. W zasadzie wszyscy ci, którzy zajmują się profesjonalnie funkcjonalizmem, starają się za wszelką cenę znaleźć odpowiedź na nurtujące ich odwiecznie pytanie- po co ludzie robią tak jak robią i dlaczego tak się zachowują a nie inaczej.
Kilku ważnych przedstawicieli
Ogólnie zadaniem nadrzędnym przypisywanym funkcjonalizmowi jako dziedzinie wiedzy jest próba zrozumienia danych impulsów, jakie mają wywoływać konkretne rodzaje reakcji. Musimy podczas https://uzuzanny.pl/ charakterystyki tej szkoły psychologicznej zwrócić szczególną uwagę na paru ważnych twórców, w tym między innymi Williama Jamesa. Jego rola w funkcjonalizmie naprawdę jest ogromna. Opiera się on na kształtowaniu funkcji świadomości, analizuje on cechy świadomości, a zwłaszcza twórczość, zmienność oraz jedność. Zdaniem Williama Jamesa, to jaką każdy z nas ma świadomość prezentowane jest w doświadczeniach. Z kolei w jego rozumieniu owe doświadczenie łączy się z obecnością w świecie, aktywnym działaniem, a nie wyłącznie samym biernym obserwowaniem. Kolejnym reprezentantem szkoły funkcjonalistów jest John Dewey. Ten badacz opierał swe analizy na przeświadczeniu o tym, iż myślą jest reakcja organizmu ludzkiego na kłopoty wynikające z niemożności dopasowania się do otaczającego nas środowiska. Charakterystyczne trzy nakazy funkcjonalizmu, a więc badanie procesów umysłowych, świadomości i relacji organizmów ze środowiskiem zrealizował natomiast James Angell.

Źródło: