Psychologiczne podstawy
Funkcjonalizm- jedna z głównych szkół psychologicznych
Funkcjonalizm- jedna z głównych szkół psychologicznych

Funkcjonalizm- jedna z głównych szkół psychologicznych

Do szeroko rozpowszechnionych szkół psychologicznych zaliczyć należy między innymi bardzo dziś popularny funkcjonalizm. Opiera się on w głównej mierze na trendzie naukowym, jaki zrodził się lata temu w Stanach Zjednoczonych.
Pojęcie funkcjonalizmu odnosi się do bardzo powszechnej dyscypliny psychologicznej, która koncentruje się przede wszystkim na jednej, prostej teorii – wszelkie procesy psychiczne polegać mają na pełnieniu różnorodnych funkcji, jakie mają bezpośredni na nie wpływ i jakie je organizują. W zasadzie wszyscy ci, którzy zajmują się profesjonalnie funkcjonalizmem, starają się za wszelką cenę znaleźć odpowiedź na nurtujące ich odwiecznie pytanie- po co ludzie robią tak jak robią i dlaczego tak się zachowują a nie inaczej.
Kilku ważnych przedstawicieli
Ogólnie zadaniem nadrzędnym przypisywanym funkcjonalizmowi jako dziedzinie wiedzy jest próba zrozumienia danych impulsów, jakie mają wywoływać konkretne rodzaje reakcji. Musimy podczas charakterystyki tej szkoły psychologicznej zwrócić szczególną uwagę na paru ważnych twórców, w tym między innymi Williama Jamesa. Jego rola w funkcjonalizmie naprawdę jest ogromna. Opiera się on na kształtowaniu funkcji świadomości, analizuje on cechy świadomości, a zwłaszcza twórczość, zmienność oraz jedność. Zdaniem Williama Jamesa, to jaką każdy z nas ma świadomość prezentowane jest w doświadczeniach. Z kolei w jego rozumieniu owe doświadczenie łączy się z obecnością w świecie, aktywnym działaniem, a nie wyłącznie samym biernym obserwowaniem. Kolejnym reprezentantem szkoły funkcjonalistów jest John Dewey. Ten badacz opierał swe analizy na przeświadczeniu o tym, iż myślą jest reakcja organizmu ludzkiego na kłopoty wynikające z niemożności dopasowania się do otaczającego nas środowiska. Charakterystyczne trzy nakazy funkcjonalizmu, a więc badanie procesów umysłowych, świadomości i relacji organizmów ze środowiskiem zrealizował natomiast James Angell.

Źródło: