Asocjacjonizm – na czym się opiera?
Asocjacjonizm – na czym się opiera?

Asocjacjonizm – na czym się opiera?

Jednym z nurtów psychologii jako jednej z nadrzędnych dziedzin społecznych oraz popularnych dyscyplin humanistycznych okazuje się tak zwany asocjacjonizm. Na czym to tajemniczo brzmiące pojęcie polega w praktyce? Dowiesz się z poniższych fragmentów.
Innymi słowy
Synonimicznym określeniem dla pojęcia asocjacjonizm okazuje się psychologia asocjacjonistyczna. Niektórzy badacze w tym miejscu używają także określenia psychologia asocjacyjna oraz atomistyczna. Pierwszy raz ta gałąź charakteryzowanej nauki została wykorzystana w dziewiętnastym stuleciu. Zapoczątkowano ją w filozofii angielskiej. Podstawą tej dyscypliny jest stwierdzenie, iż psychiczne akty takie jak akt woli, uczucia, spostrzeganie, procesy uczenia się itd., realizowane są ze względu na asocjację. Jako termin asocjacja natomiast rozumie się inaczej mówiąc kojarzenie. Wpływ na to zdaniem naukowców preferujących https://bamar-kamper.pl/sprzedaz-kamperow/ szkołę asocjacjonistycznym mają w dużym stopniu wrażenia, jakie odnosimy. Jako analogię podawano tu cząsteczki atomów, dlatego też jednym z popularnych określeń na tę naukę jest właśnie psychologia atomistyczna.
Ważne informacje
Podstawowym założeniem zwolenników asocjacjonizmu okazuje się badanie mechanizmu życia psychicznego w kontekście rodzenia się asocjacji, czyli skojarzeń. Z danych historycznych wynika jednakże, że tego rodzaju dziedzina interesowała już samego Arystotelesa. Z kolei za twórcę owej szkoły uznaje się Hartleya. Temu naukowcowi przypisuje się systematyzację prawa asocjacji, czyli skojarzeń. Do wyżej wymienionych badaczy szerzej zgłębiających omawianą dziedzinę psychologiczną zaliczyć należy też między innymi Herberta Spencera, Johna Stuarta Milla czy też Herbarta.

Źródło: