Skąd wzięła się nazwa „psychologia”?
Skąd wzięła się nazwa „psychologia”?

Skąd wzięła się nazwa „psychologia”?

Pojęcie doskonale znane, ale z czego się wywodzące? Jak zrodziła się nazwa psychologia i od jakich słów pochodzi z etymologicznego punktu widzenia? O tym dowiesz się bezpośrednio z poniższych fragmentów naszego tekstu.
Nauka o duszy
Patrząc na starogreckie nazewnictwo, od jakiego wzięło się pojęcie „psychologia”, warto wspomnieć, iż jest to dziedzina wiedzy, która w swym określeniu łączy wyrazy logos a więc myśl, a także psycho, czyli w dosłownym rozumieniu – dusza. Jest to zwrot, który językowo funkcjonuje stosunkowo niedługo w oficjalnym słowniku, bowiem wprowadzony on został prawdopodobnie dopiero w szesnastym stuleciu. Wszystko to natomiast za sprawą Wilhelma Volkmanna, który to użył owego wyrażenia jako pierwszy. Niektóre źródła pokazują także, że inicjatorem zastosowania pojęcia psychologia w odniesieniu do charakteryzowanej nauki społecznej był Melanchton.
Konkretne wiadomości
Z danych historycznych wynika jednoznacznie, że słowo psychologia po raz pierwszy zostało użyte w 1590 roku. Było ono zastosowane w odniesieniu do łacińskiej publikacji, jaką okazała się rozprawa Gocleniusa. W tłumaczeniu natomiast, w dziele tym wspomniano czym dokładnie jest psychologia. Według zamieszczonej w rozprawie definicji, była to nauka o doskonałości, ideale człowieka, ale koncentrując się na aspekcie gruntownej analizy jego duszy. Dodatkowo warto też wspomnieć o tym, że pewne publikacje wskazują na użycie tej nazwy po raz pierwszy przez Johanesa Thomasa Freiginsa.

Źródło: