Czym jest psychologia?
Czym jest psychologia?

Czym jest psychologia?

Psychologia należy do jednej z najbardziej charakterystycznych nauk społecznych, która specjalizuje się w dziedzinie analizowania mechanizmów związanych z funkcjonowaniem psychiki. Dodatkowym przedmiotem badań tej dziedziny okazują się także zachowania ludzkie. Warto wspomnieć także o zjawiskach psychicznych odnoszących się do różnorodnych interakcji międzyludzkich i związków jednostki z otoczeniem.

Nazewnictwo

Psychologia to termin, Sopocka Klinika Stomatologiczna który został zaczerpnięty od słów starogreckich, a dokładniej rzecz biorąc psyche, czyli w dosłownym tłumaczeniu – dusza oraz logos, a więc słowo, myśl. Jest to więc nazewnictwo odnoszące się do nauki polegającej na badaniu człowieka, ale też w obrębie tego typu gałęzi nauk społecznych można wspomnieć o psychologii zwierząt. Profesjonalnie, wobec tej dziedziny wyszczególnia się określenie zoopsychologia. Jest to ujmowanie zjawisk i zachowań biologicznych człowieka. Z pojęciem tym łączy się także termin etologia.

W powiązaniu z innymi dyscyplinami

Psychologia wykazuje bardzo duże powiązania z szeregiem różnorodnych dziedzin, na jakie składają się między innymi filozofia, biologia, antropologia, socjologia. Jest to nauka humanistyczna, która bardzo często klasyfikowana jest jako jedna z nauk behawioralnych. W praktyce, polega ona na zgłębianiu zagadnień dotyczących zachowania, stąd takie połączenie. Dodatkowo warto też mieć na względzie fakt, iż psychologia jest podobna w pewnych aspektach do kryminologii, antropologii kulturowej oraz psychiatrii.

Źródło: